BOARD OF DIRECTORS
Executive Directors: Dr. Che Fengsheng (Chairman), Dr. Guo Weicheng (Deputy Chairman and Chief Executive Officer) Mr. Meng Xianhui (Deputy General Manager)
Non-Executive Directors: Mr. Patrick Sun, Tsang Wah Kwong Mr. Zhu Xun
Independent Non-Executive Directors: Mr. Patrick Sun, Mr. Tsang Wah Kwong Mr. Zhu Xun
COMMITTEE
Audit Committee: Mr. Patrick Sun (Chairman) Dr. Zhang Jionglong, Mr. Tsang Wah Kwong Mr. Zhu Xun
Remuneration Committee: Mr. Zhu Xun(Chairman), Dr. Che Fengsheng, Mr. Patrick Sun, Mr. Tsang Wah Kwong
Nomination Committee: Mr. Tsang Wah Kwong (Chairman), Dr. Guo Weicheng, Mr. Patrick Sun, Mr. Zhu Xun
Risk Management Committee: Mr. Meng Xianhui (Chairman), Dr. Guo Weicheng, Mr. Patrick Sun, Mr. Tsang Wah Kwong
OTHERS
Joint Company Secretaries: Mr. Choi Yiau Chong Ms. Mok Ming Wai
Authorised Representatives: Mr. Choi Yiau Chong Ms. Mok Ming Wai

Top